Befogadó szentmisénk

Befogadó szentmisénk dátuma október 8-hoz, Magyarok Nagyasszonyának, azaz Patrona Hungariae-nek ünnepéhez kötődik. Ekkor ajánlotta fel Szent István királyunk Magyarországot Szűz Máriának, ezért ünnepelünk Szent István bazilikájában, a felajánlást ábrázoló oltárkép alatt, mi, a Boldogasszony Iskolanővérek tanárai és diákjai. Ott és akkor fogadjuk be iskolánk közösségébe az újonnan érkező elsőseinket és hetedikeseinket, és minden diákunkat, akik az adott tanévben csatlakoznak iskolánkhoz. 

A befogadás egy szerződés, amely mint minden érvényes szerződés, kétoldalú. A szerződésüket diákjaink előre elolvasták, megértették, és az Úristen elé helyezik az oltárra.
A szertartás kezdetekor Horváth Zoltán atya megáldja az egyenruhához tartozó nyakkendőket és az iskolajelvényt, majd Rubovszky Rita főigazgató asszony olvassa az elsősök, később a hetedikesek nevét, akik az oltár előtti lépcsőn együtt mondják el fogadalmukat. 

Idén együtt imádkoztunk a békéért, Horváth Zoltán atya imájával. 
Istenünk, Te megteremtetted a rendezett és gyönyörű világot, azért, hogy békében és szeretetben élhessünk. Kérünk, teremts békét a különböző népek és nemzetek életében és szívében! Add, hogy Oroszország és Ukrajna vezetői és népei megtalálják a Hozzád vezető utat, aki meg tudod adni számukra, a mostani konfliktus helyzetben a békét és a nyugalmat. Ámen