PHérték

Patrona - Piarista Kóruskoncert

Igazi örömünnep volt a május 17-én a Patrona Leánykara és a Piarista Gimnázium Kórusainak közös koncertje. A "PaPi kettős" koncertünkön közreműködött a Patrona zeneiskolájának művésztanáraiból álló zenekar. A műsor zárásaként elhangzott Kodály Zoltán Kállai kettős c. műve. A koncertfelvétel megtekintéséért kattintson!

ESZAT konferencia a Patronában

Természetvédelmi diákkonferenciának adott otthont a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont április 15-én. A konferenciát Patrona gimnáziumának diákjaiból álló ESZAT diákcsoport szervezte a Piarista Gimnázium és a Schlachta Margit Szakkollégium önkénteseinek közreműködésével. 

Úgy táncolnék veled...

Újabb patronás-piarista évfolyam kapcsolódott be a patronás tánciskolák régi-régi hagyományába. A Patrona tizedikes lányai és a Piarista Gimnázium tizenegyedikes fiatalemberei néhány hét gyakorlása, tanulása után fantasztikus táncosokká váltak a táncparkketten. A képekért kattintson!

Slacta Margit Szakkollégium

Az új évben január 20-22-i hétvégén ismét Slachta Margit Szakkollégium volt a Patronában. A téma ezúttal az egyház társadalmi felelőssége volt, a gyakorlatban tanultak a hallgatók tudományos dolgozatot írni. Mark St. Germain Táncórák című előadását nézték meg a Rózsavölgyi Szalonban, utána beszélgettek a színészekkel. 

Terézia Anya napja a hivatás ünnepe a gimnáziumban

A Patrona gimnáziuma minden évben november 17-én ünnepli a rendalapító, Boldog M. Terézia Gerhardinger boldoggá avatásának évfordulóját. Idén, a 37. évfordulón ünnepnapunk témája a HIVATÁS volt. Az ünnepi szentmise homíliája (Molnár Lehel, SP), M. Klarissza nővér napindítója, 15 éves diákjaink által tartott tanórák, a kerekasztal-beszélgetések, találkozások mindegyike az emberi és szakmai hivatásunk megtalálásának útjáról, örömeiről és nehézségeiről szóltak.