Általános Iskola

Általános iskola hírkategória hírek

2020/2021

Jó Pásztor vasárnap, a hivatások világnapja – általános iskola

Húsvét negyedik vasárnapja a Jó Pásztor ünnepe. E napon, a papi és szerzetesi hivatások világnapján az iskolánkhoz tartozó családok – az egyes templomok vasárnapi szentmiséjén – a papok mellett kiemelten a Boldogasszony Iskolanővérekért imádkoztak. Azokért a nővérekért, akik Istennek, valamint az iskolánk fenntartásának szentelik életüket. A Szentlélektől kapott kegyelmi ajándék által, nap mint nap osztatlan szívvel adják oda magukat Krisztusnak.

Hálás szívvel köszönjük nekik az Istennek szentelt életet, amely az Úr Krisztus példájában és tanításában gyökerezik, és a Szentlélek által az Atyaisten ajándéka.

2020/2021

Nyertes, megvalósult pályázat

A Népi játszóház és alkotóműhely 2014 óta működik iskolánkban, mint délutáni szakkör, melynek legfőbb célja, hogy a gyermekek játszva, alkotva ismerkedhessenek meg a magyar néphagyományokkal, népszokásokkal, a természetes anyagokkal, valamint a népi mesterségekkel. 

Növendékeink közül többen komoly sikereket értek el különböző honismereti versenyeken és számos alkotói pályázaton. A hagyományőrzés rendszeres és tudatos beépítésével az iskolai nevelői munkába érzelmi, esztétikai, erkölcsi, ezen belül a szülőföld iránti szeretet valósul meg, amely alapelvé válik.

A néphagyományhoz kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével hatnak a diákokra, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Nem csak érzelmi kötődés, hanem egy komplex személyiség fejlődés elősegítői. Ezen belül a közös alkotás öröme – közösségformáló erő.

2020/2021

A hősökre emlékezni kell

Március 15-e egyike három nemzeti ünnepünknek. Ekkor emlékezünk az 1848. március 15-én Pesten lezajlott forradalomra, arra, hogy az áprilisi törvények nyomán Magyarország szabad és független polgári állam lett, valamint a nemzeti függetlenségért folytatott 1848–49-es szabadságharcra.

2020/2021

Első osztályos jelentkezési lapok

A jelentkezni vágyó családok számára hirdetjük, hogy az első osztályos jelentkezési lapok leadása folyamatosan zajlik, de a határideje közeleg. A leadás legutolsó napja 2021. március 17. (szerda) 24.00h. Ezt követően lezárjuk a jelentkezési rendszerünket.

2020/2021

Elmarad! – Ismerkedő családi beszélgetés

2021. március 20-án (szombat) – előre meghatározott időpontban – ismerkedő beszélgetésre várjuk azokat a családokat, akik legkésőbb 2021. március 17-ig (szerda) leadják iskolánkba jelentkezési lapjukat. Programunk célja, hogy a gyermekről és családról minél teljesebb kép alakuljon ki a számunkra a nyugodt és sikeres iskolakezdés érdekében.

A járványügyi helyzet miatt elmarad. A jelentkezési lapot leadó családok levélben kapnak értesítését az általános iskolai felvételről, valamint a beiratkozásról.

2020/2021

„Mindannyian testvérek” - Karitász program a Patronában

A szudáni származású Szent Bakhita Jozefina emléknapján, február 8-án, „Mindannyian testvérek” mottóval széles körű összefogás indult a Communitas Agnus Dei katolikus közösséghez tartozó nővérek által befogadott kongói árvák megsegítéséért a Patronában.

2020/2021

Báthory István emékezete a magyar kultúra napján

Iskolánk hagyományát követve, a magyar kultúra napján általános iskolánk átfogó prgramot szervezett a diákjaink számára, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyarság kulturális értékeinek mélyítése volt.

Általános iskolai galériák

Krisztus király ünnepén az általános iskolában

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottójának felhívására, miszerint „Alkosson minden nemzet egy közösséget”, 2021. november 19-én az általános iskola diáksága – a hagyományos reggeli ima keretében az egyházi év közelgő lezárása és Krisztus király ünnepe előtt tisztelgett. A korábbi évek hagyományait folytatva közösen magasztaltuk a világmindenség Királyát, Jézust.

Márton nap az általános iskolában - alsó tagozat

A Szent Márton napi projekthét keretében – már több éves hagyományként – az általános iskola alsó tagozatos diákjaival Szent Márton napi megemlékezést tartottunk iskolánk udvarán. A program keretében közös énekléssel, imádkozással, valamint a legenda megismerésével emlékeztünk meg Pannónia szülöttéről. Ezt követően az osztályok saját készítésű lámpásaikba helyezett mécseseikkel tettek felvonulást. A kis lámpások fénye önmaga őrizte Szent Márton emlékét, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatta el az emberekhez.

Márton nap az általános iskolában - felső tagozat

A Szent Márton napi projekthét keretében, hagyományként, az általános iskola felső tagozatos diákjaival Szent Márton napi megemlékezést tartottunk iskolánk kert tavánál. A program keretében osztályonként 12-12 lámpásként világító bambuszhajót bocsátottunk a vízre. Ez a 12-es szám azt jelképezte, hogy Szent Márton tizenkét évesen döntött úgy, hogy felveszi a kereszténységet. A kis lámpások vízre bocsátása pedig önmaga őrizte Szent Márton emlékét, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatta el az emberekhez.
Kapcsolódó galériák