Általános Iskola

Általános iskola hírkategória hírek

2020/2021

Gyermekkari napközis tábor 2021.

Idei kórustáborunk programja a KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) támogatásának köszönhetően két autóbuszos kirándulással gazdagodott.

2021/2022

Siker a 2021. évi Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen

Büszkeséggel tölt el Bennünket, hogy a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei fordulóján iskolánk tanulói közül:

1. helyezést ért el  Szabó Anna Júlia 3.b osztályos tanuló

2. helyezést ért el  Urbán Réka  3.b osztályos tanuló

6. helyezést ért el  Pamula Nelli 3.b osztályos tanuló.

 

Gratulálunk nekik!
 

2020/2021

Mozgásban a Patrona, Zebegény

Az általános iskola intézményegysége a már megismert nyertes pályázatának köszönhetően ismét jó hangulatú tanulásban, hazánk kincseinek és nevezetességeinek mélyebb megismerésében, néphagyományunk és magyarságtudatunk megerősítésében részesülhettek.

2020/2021

Emlékezés a békediktátum évfordulóján

A Parlament 2010-ben fogadta el azt a törvényt, amely 1920. június 04-ére, a trianoni békeszerződésre emlékezve, ezt a napot a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről megemlékezve, a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Az Országgyűlés kimondta, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

2020/2021

Mozgásban a Patrona, Balatonfüred

A Széchenyi emlékév keretében – a balatoni gőzhajózás megteremtésének emlékére, valamint ökoiskolai szerepvállalásunkat erősítve – 2021. május 26-án tematikus napot szerveztünk a 7.c osztályos diákjaink számára az leső gőzhajó vízre helyezésének helyszínére, Balatonfüredre.

2020/2021

Mozgásban a Patrona, szentendrei Skanzen

A Báthory emlékév keretében – a határon túli és határon belüli hagyományainkat, valamint magyarságtudatunkat erősítve – 2021. május 25-én tematikus napot szerveztünk a 3. és az 5. évfolyamos diákjaink számára a szentendrei Skanzenbe.

2020/2021

Pünkösd, avagy a Szentlélek ünnepe

„Amikor elérkezett a pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol egybegyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket” (ApCsel 2, 1-4).

Általános iskolai galériák

Krisztus király ünnepén az általános iskolában

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottójának felhívására, miszerint „Alkosson minden nemzet egy közösséget”, 2021. november 19-én az általános iskola diáksága – a hagyományos reggeli ima keretében az egyházi év közelgő lezárása és Krisztus király ünnepe előtt tisztelgett. A korábbi évek hagyományait folytatva közösen magasztaltuk a világmindenség Királyát, Jézust.

Márton nap az általános iskolában - alsó tagozat

A Szent Márton napi projekthét keretében – már több éves hagyományként – az általános iskola alsó tagozatos diákjaival Szent Márton napi megemlékezést tartottunk iskolánk udvarán. A program keretében közös énekléssel, imádkozással, valamint a legenda megismerésével emlékeztünk meg Pannónia szülöttéről. Ezt követően az osztályok saját készítésű lámpásaikba helyezett mécseseikkel tettek felvonulást. A kis lámpások fénye önmaga őrizte Szent Márton emlékét, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatta el az emberekhez.

Márton nap az általános iskolában - felső tagozat

A Szent Márton napi projekthét keretében, hagyományként, az általános iskola felső tagozatos diákjaival Szent Márton napi megemlékezést tartottunk iskolánk kert tavánál. A program keretében osztályonként 12-12 lámpásként világító bambuszhajót bocsátottunk a vízre. Ez a 12-es szám azt jelképezte, hogy Szent Márton tizenkét évesen döntött úgy, hogy felveszi a kereszténységet. A kis lámpások vízre bocsátása pedig önmaga őrizte Szent Márton emlékét, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatta el az emberekhez.
Kapcsolódó galériák